دیگ چدنی mi3

نمایش 1–24 از 307 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل PGN 3

دارای ظرفیت حرارتی 770000 تا 3400000 کیلو کالری در ساعت دارای عملکرد دو مرحله ای دارای طول 1450mm و عرض 1000mm برای دریافت اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید .

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل PGN 3SP

دارای ظرفیت حرارتی 500000 تا 2260000 کیلو کالری در ساعت دارای عملکرد دو مرحله ای دارای طول 1450mm و عرض 1105mm برای دریافت اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید .

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل PGN 2SP

96,211,000 تومان
دارای ظرفیت حرارتی 500000 تا 2260000 کیلو کالری در ساعت دارای عملکرد دو مرحله ای دارای طول 960mm و عرض 810mm برای دریافت اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید .

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل PGN 2A

63,042,000 تومان
دارای ظرفیت حرارتی 424000 تا 1800000 کیلو کالری در ساعت دارای عملکرد دو مرحله ای دارای طول 960mm و عرض 810mm برای دریافت اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید .

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل PGN 2

64,333,000 تومان
دارای ظرفیت حرارتی 424000 تا 1800000 کیلو کالری در ساعت دارای عملکرد دو مرحله ای دارای طول 960mm و عرض 810mm برای دریافت اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید .

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل PGN 1SP

52,762,000 تومان
دارای ظرفیت حرارتی 297000 تا 1070000 کیلو کالری در ساعت دارای عملکرد دو مرحله ای دارای طول 810mm و عرض 675mm برای دریافت اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید .

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل PGN 1C

30,376,000 تومان
دارای ظرفیت حرارتی 212000 تا 800000 کیلو کالری در ساعت دارای عملکرد دو مرحله ای دارای طول 810mm و عرض 710mm برای دریافت اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید .

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل PGN 1B

33,957,000 تومان
دارای ظرفیت حرارتی 212000 تا 600000 کیلو کالری در ساعت دارای عملکرد دو مرحله ای دارای طول 810mm و عرض 710mm  برای دریافت اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید .

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل PGN 1A

15,015,000 تومان
دارای ظرفیت حرارتی 212000 تا 500000 کیلو کالری در ساعت دارای عملکرد یک مرحله ای دارای طول 810mm و عرض 710mm برای دریافت اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید .

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل PGN 1

48,856,000 تومان
دارای ظرفیت حرارتی 212000 تا 800000 کیلو کالری در ساعت دارای عملکرد دو مرحله ای دارای طول 810mm و عرض 675mm برای دریافت اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل PGN 0SA

تومان
دارای ظرفیت حرارتی 130000 تا 390000 کیلو کالری در ساعت دارای عملکرد دو مرحله ای دارای طول 700mm و عرض 625mm برای دریافت اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید .

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل PGN 0A

11,025,000 تومان
دارای ظرفیت حرارتی 130000 تا 390000 کیلو کالری در ساعت دارای عملکرد یک مرحله ای دارای طول 700mm و عرض 625mm برای دریافت اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید .

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل PGN 0

9,240,000 تومان
دارای ظرفیت حرارتی 110000 تا 325000 کیلو کالری در ساعت دارای عملکرد یک مرحله ای دارای طول 700mm و عرض 585mm برای دریافت اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید .

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل JGN 80/2

7,140,000 تومان
دارای ظرفیت حرارتی 52000 تا 225000 کیلو کالری در ساعت دارای عملکرد یک مرحله ای دارای طول 552mm و عرض 460mm برای دریافت اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید .

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل JGN 80/1

7,087,000 تومان
دارای ظرفیت حرارتی 52000 تا 172000 کیلو کالری در ساعت دارای عملکرد یک مرحله ای دارای طول 552mm و عرض 460mm برای دریافت اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید .

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل JGN 80/0

7,035,000 تومان
دارای ظرفیت حرارتی 42000 تا 155000 کیلو کالری در ساعت دارای عملکرد یک مرحله ای دارای طول 552mm و عرض 460mm برای دریافت اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید .

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل lG 8100

2,392,085,000 تومان
دارای ظرفیت حرارتی 835000 تا 1000000 کیلو کالری در ساعت دارای عملکرد دو مرحله ای دارای طول 1980mm و عرض 1660mm برای دریافت اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید .

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل lG 5800

219,765,000 تومان
دارای ظرفیت حرارتی 835000 تا 5000000 کیلو کالری در ساعت دارای عملکرد دو مرحله ای دارای طول 1980mm و عرض 1660mm برای دریافت اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید .

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل lG 4400

196,581,000 تومان
دارای ظرفیت حرارتی 660000 تا 4000000 کیلو کالری در ساعت دارای عملکرد دو مرحله ای دارای طول 1835mm و عرض 1550mm برای دریافت اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید .

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل lG 3400

130,977,000 تومان
دارای ظرفیت حرارتی 800000 تا 3000000 کیلو کالری در ساعت دارای عملکرد دو مرحله ای دارای طول 1306mm و عرض 857mm برای دریافت اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید .

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل lG 2800

92,169,000 تومان
دارای ظرفیت حرارتی 660000 تا 2400000 کیلو کالری در ساعت دارای عملکرد دو مرحله ای دارای طول 1306mm و عرض 857mm برای دریافت اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرماید .

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل lG 2100

90,000,000 تومان
دارای ظرفیت حرارتی 620000 تا 1900000 کیلو کالری در ساعت دارای عملکرد دو مرحله ای دارای طول 1306mm و عرض 857mm برای دریافت اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید .

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل lG 1700

84,661,000 تومان
دارای ظرفیت حرارتی 425000 تا 1500000 کیلو کالری در ساعت دارای عملکرد دو مرحله ای دارای طول 1306mm و عرض 857mm برای دریافت اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید .

مشعل گاز سوز ایران رادیاتور مدل GMG-85

9,030,000 تومان
دارای ظرفیت حرارتی 85000 کیلو کالری در ساعت دارای عملکرد یک مرحله ای دارای طول 537mm و عرض 506mm می باشد . برای دریافت اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید