نمایش دادن همه 8 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

پمپ سمنان انرژی سیرکولاتور خطی (نوید موتور) مدل 1/2 “2 LD

4,918,865 تومان
کارکردی آرام دارند و محیطی مطلوب برای کار و زندگی فراهم می آورند . الکترو پمپ ها دارای ترموگارد بوده و لذا با افزایش دما سیم پیچی نمی سوزد . جنس پروانه ها مقاوم در برابر خورندگی هستند . گستره دمای سیال +2 الی +80 درجه سانتی گراد .  

پمپ سمنان انرژی سیرکولاتور خطی (نوید موتور) مدل “3 PD38

6,403,475 تومان
کارکردی آرام دارند و محیطی مطلوب برای کار و زندگی فراهم می آورند . جنس پروانه ها مقاوم در برابر خورندگی هستند . مقاوم در برابر هر گونه پاشش آب می باشد (IP54) . آب بندی تمامی محصولات بوسیله سیل مکانیکی می باشد . گستره دمای سیال +2 الی +80 درجه سانتی گراد .

پمپ سمنان انرژی سیرکولاتور خطی (نوید موتور) مدل “3 PD37

5,793,175 تومان
کارکردی آرام دارند و محیطی مطلوب برای کار و زندگی فراهم می آورند . جنس پروانه ها مقاوم در برابر خورندگی هستند . مقاوم در برابر هرگونه پاشش آب می باشد (IP54) . کلاس عایق سیم پیچی کلیه الکتروموتورها از نوع B,F میباشد . گستره دمای سیال +2 الی +80 درجه سانتیگراد .

پمپ سمنان انرژی سیرکولاتور خطی (نوید موتور) مدل “3 LD

4,918,865 تومان
کارکردی آرام دارند و محیطی مطلوب برای کار و زندگی فراهم می آورند. جنس پروانه ها مقاوم در برابر خورندگی هستند . مقاوم در برابر هرگونه پاشش آب می باشد(IP54) کلاس عایق سیم پیچی کلیه الکتروموتور ها از نوع B,F می باشد . گستره دمای سیال +2 الی +80 درجه سانتی گراد .

پمپ سمنان انرژی سیرکولاتور خطی (نوید موتور) مدل 3/4 2″AA

5,842,135 تومان
کارکردی آرام دارند و محیطی مطلوب برای کار و زندگی فراهم می آورند . جنس پروانه ها مقاوم در برابر خورندگی هستند . مقاوم در برابر هر گونه پاشش آب می باشد (IP54) . کلاس عایق سیم پیچی کلیه الکتروموتورها از نوع B,F می باشد. گستره دمای سیال +2 الی +80 درجه سانتی گراد .

پمپ سمنان انرژی سیرکولاتور خطی (نوید موتور) مدل 2″AA

4,544,440 تومان
کارکردی آرام دارند و محیطی مطلوب برای کار و زندگی فراهم می آورند . جنس پروانه ها مقاوم در برابر خورندگی هستند . مقاوم در برابر هر گونه پاشش آب می باشد (IP54) . کلاس عایق سیم پیچی کلیه الکتروموتورها از نوع B,F می باشد . گستره دمای سیال +2 الی +80 درجه سانتی گراد .

پمپ سمنان انرژی سیرکولاتور خطی (نوید موتور) مدل 1″ S100

2,340,475 تومان
کارکردی آرام دارند و محیطی مطلوب برای کار و زندگی فراهم می آوردند . جنس پروانه ها مقاوم در برابر خورندگی هستند . مقاوم در برابر هرگونه پاشش آب می باشد (IP54) . کلاس عایق سیم پیچی کلیه الکتروموتورها از نوع B,F می باشد . گستره دمای سیال +2 الی +80 درجه سانتی گراد .

پمپ سمنان انرژی سیرکولاتور خطی (نوید موتور) مدل “3 PD40

10,295,880 تومان
کارکردی آرام دارند و محیطی مطلوب برای کار و زندگی فراهم می آورند . جنس پروانه ها مقاوم در برابر خورندگی هستند . مقاوم در برابر هر گونه پاشش آب می باشد (IP54) . کلاس عایق سیم پیچی کلیه الکتروپمپ ها از نوع B,F می باشد . گستره دمای سیال +2 الی +80 درجه سانتی گراد .