در حال نمایش 8 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

پمپ سمنان انرژی سیرکولاتور خطی (نوید موتور) مدل 1/2 “2 LD

7,886,550 تومان
کارکردی آرام دارند و محیطی مطلوب برای کار و زندگی فراهم می آورند . الکترو پمپ ها دارای ترموگارد بوده و لذا با افزایش دما سیم پیچی نمی سوزد . جنس پروانه ها مقاوم در برابر خورندگی هستند . گستره دمای سیال +2 الی +80 درجه سانتی گراد .  

پمپ سمنان انرژی سیرکولاتور خطی (نوید موتور) مدل “3 PD38

10,267,740 تومان
کارکردی آرام دارند و محیطی مطلوب برای کار و زندگی فراهم می آورند . جنس پروانه ها مقاوم در برابر خورندگی هستند . مقاوم در برابر هر گونه پاشش آب می باشد (IP54) . آب بندی تمامی محصولات بوسیله سیل مکانیکی می باشد . گستره دمای سیال +2 الی +80 درجه سانتی گراد .

پمپ سمنان انرژی سیرکولاتور خطی (نوید موتور) مدل “3 PD37

9,288,990 تومان
کارکردی آرام دارند و محیطی مطلوب برای کار و زندگی فراهم می آورند . جنس پروانه ها مقاوم در برابر خورندگی هستند . مقاوم در برابر هرگونه پاشش آب می باشد (IP54) . کلاس عایق سیم پیچی کلیه الکتروموتورها از نوع B,F میباشد . گستره دمای سیال +2 الی +80 درجه سانتیگراد .

پمپ سمنان انرژی سیرکولاتور خطی (نوید موتور) مدل “3 LD

7,886,550 تومان
کارکردی آرام دارند و محیطی مطلوب برای کار و زندگی فراهم می آورند. جنس پروانه ها مقاوم در برابر خورندگی هستند . مقاوم در برابر هرگونه پاشش آب می باشد(IP54) کلاس عایق سیم پیچی کلیه الکتروموتور ها از نوع B,F می باشد . گستره دمای سیال +2 الی +80 درجه سانتی گراد .

پمپ سمنان انرژی سیرکولاتور خطی (نوید موتور) مدل 3/4 2″AA

9,361,000 تومان
کارکردی آرام دارند و محیطی مطلوب برای کار و زندگی فراهم می آورند . جنس پروانه ها مقاوم در برابر خورندگی هستند . مقاوم در برابر هر گونه پاشش آب می باشد (IP54) . کلاس عایق سیم پیچی کلیه الکتروموتورها از نوع B,F می باشد. گستره دمای سیال +2 الی +80 درجه سانتی گراد .

پمپ سمنان انرژی سیرکولاتور خطی (نوید موتور) مدل 2″AA

7,286,000 تومان
کارکردی آرام دارند و محیطی مطلوب برای کار و زندگی فراهم می آورند . جنس پروانه ها مقاوم در برابر خورندگی هستند . مقاوم در برابر هر گونه پاشش آب می باشد (IP54) . کلاس عایق سیم پیچی کلیه الکتروموتورها از نوع B,F می باشد . گستره دمای سیال +2 الی +80 درجه سانتی گراد .

پمپ سمنان انرژی سیرکولاتور خطی (نوید موتور) مدل 1″ S100

3,752,310 تومان
کارکردی آرام دارند و محیطی مطلوب برای کار و زندگی فراهم می آوردند . جنس پروانه ها مقاوم در برابر خورندگی هستند . مقاوم در برابر هرگونه پاشش آب می باشد (IP54) . کلاس عایق سیم پیچی کلیه الکتروموتورها از نوع B,F می باشد . گستره دمای سیال +2 الی +80 درجه سانتی گراد .

پمپ سمنان انرژی سیرکولاتور خطی (نوید موتور) مدل “3 PD40

18,584,940 تومان
کارکردی آرام دارند و محیطی مطلوب برای کار و زندگی فراهم می آورند . جنس پروانه ها مقاوم در برابر خورندگی هستند . مقاوم در برابر هر گونه پاشش آب می باشد (IP54) . کلاس عایق سیم پیچی کلیه الکتروپمپ ها از نوع B,F می باشد . گستره دمای سیال +2 الی +80 درجه سانتی گراد .