نمایش 1–8 از 90 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

بوستر پمپ آبرسانی (90)

بوستر پمپ پمپیران مدل ETA40-125 با قدرت 4 اسب بخار

جنس بدنه پمپ : چدن جنس پروانه پمپ : چدن دمای مجاز سیال : 50- تا 140 درجه سانتی گراد با مکانیکال سیل / 50- تا 110 درجه سانتی گراد با نخ گرافیت حداکثر آبدهی هر پمپ : 42 متر مکعب حداکثر آبدهی پکیج بوستر پمپ : 84 متر مکعب برق مصرفی : سه فاز دور موتور : متغیر به وسیله اینورتر VFD گارانتی و اصالت کالا : دارای 24 ماه گارانتی

بوستر پمپ پمپیران مدل ETA32-250 با قدرت 10 اسب بخار

جنس بدنه پمپ : چدن جنس پروانه پمپ : چدن دمای مجاز سیال : 50- تا 140 درجه سانتی گراد با مکانیکال سیل / 50- تا 110 درجه سانتی گراد با نخ گرافیت حداکثر آبدهی هر پمپ : 16 متر مکعب حداکثر آبدهی پکیج بوستر پمپ : 32 متر مکعب برق مصرفی : سه فاز دور موتور : متغیر به وسیله اینورتر VFD گارانتی و اصالت کالا : دارای 24 ماه گارانتی

بوستر پمپ پمپیران مدل ETA32-250 با قدرت 15 اسب بخار

جنس بدنه پمپ : چدن جنس پروانه پمپ : چدن دمای مجاز سیال : 50- تا 140 درجه سانتی گراد با مکانیکال سیل / 50- تا 110 درجه سانتی گراد با نخ گرافیت حداکثر آبدهی هر پمپ : 20 متر مکعب حداکثر آبدهی پکیج بوستر پمپ : 40 متر مکعب برق مصرفی : سه فاز دور موتور : متغیر به وسیله اینورتر VFD گارانتی و اصالت کالا : دارای 24 ماه گارانتی

بوستر پمپ پمپیران مدل ETA32-250 با قدرت 20 اسب بخار

100,000,000 تومان
جنس بدنه پمپ : چدن جنس پروانه پمپ : چدن دمای مجاز سیال : 50- تا 140 درجه سانتی گراد با مکانیکال سیل / 50- تا 110 درجه سانتی گراد با نخ گرافیت حداکثر آبدهی هر پمپ : 24 متر مکعب حداکثر آبدهی پکیج بوستر پمپ : 48 متر مکعب برق مصرفی : سه فاز دور موتور : متغیر به وسیله اینورتر VFD گارانتی و اصالت کالا : دارای 24 ماه گارانتی

بوستر پمپ پمپیران مدل ETA32-200 با قدرت 3 اسب بخار

100,000,000 تومان
جنس بدنه پمپ : چدن جنس پروانه پمپ : چدن دمای مجاز سیال : 50- تا 140 درجه سانتی گراد با مکانیکال سیل / 50- تا 110 درجه سانتی گراد با نخ گرافیت حداکثر آبدهی هر پمپ : 10 متر مکعب حداکثر آبدهی پکیج بوستر پمپ : 20 متر مکعب برق مصرفی : سه فاز دور موتور : متغیر به وسیله اینورتر VFD گارانتی و اصالت کالا : دارای 24 ماه گارانتی

بوستر پمپ پمپیران مدل ETA32-200 با قدرت 5.5 اسب بخار

100,000,000 تومان
جنس بدنه پمپ : چدن جنس پروانه پمپ : چدن دمای مجاز سیال : 50- تا 140 درجه سانتی گراد با مکانیکال سیل / 50- تا 110 درجه سانتی گراد با نخ گرافیت حداکثر آبدهی هر پمپ : 14 متر مکعب حداکثر آبدهی پکیج بوستر پمپ : 28 متر مکعب برق مصرفی : سه فاز دور موتور : متغیر به وسیله اینورتر VFD گارانتی و اصالت کالا : دارای 24 ماه گارانتی

بوستر پمپ پمپیران مدل ETA32-200 با قدرت 7.5 اسب بخار

10,000,000 تومان
جنس بدنه پمپ : چدن جنس پروانه پمپ : چدن دمای مجاز سیال : 50- تا 140 درجه سانتی گراد با مکانیکال سیل / 50- تا 110 درجه سانتی گراد با نخ گرافیت حداکثر آبدهی هر پمپ : 16 متر مکعب حداکثر آبدهی پکیج بوستر پمپ : 32 متر مکعب برق مصرفی : سه فاز دور موتور : متغیر به وسیله اینورتر VFD گارانتی و اصالت کالا : دارای 24 ماه گارانتی

بوستر پمپ پمپیران مدل ETA32-160 با قدرت 2 اسب بخار

100,000,000 تومان
جنس بدنه پمپ : چدن جنس پروانه پمپ : چدن دمای مجاز سیال : 50- تا 140 درجه سانتی گراد با مکانیکال سیل / 50- تا 110 درجه سانتی گراد با نخ گرافیت حداکثر آبدهی هر پمپ : 19 متر مکعب حداکثر آبدهی پکیج بوستر پمپ : 38 متر مکعب برق مصرفی : سه فاز دور موتور : متغیر به وسیله اینورتر VFD گارانتی و اصالت کالا : دارای 24 ماه گارانتی