نمایش 1–8 از 58 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

بوستر پمپ نوید موتور WKLV50/1 موتور 10 اسب 2900 دور

جنس بدنه و پروانه پمپ : جدن حداکثر فشار تست پمپ : 25 بار حداکثر آبدهی هر پمپ : 49 متر مکعب حداکثر آبدهی پکیج بوستر پمپ : 98 متر مکعب برق مصرفی : سه فاز گارانتی کالا : 18 ماه گارانتی شرکتی

بوستر پمپ نوید موتور WKLV32/10 موتور 25 اسب 2900 دور

186,400,000 تومان
جنس بدنه و پروانه پمپ : جدن حداکثر فشار تست پمپ : 25 بار حداکثر آبدهی هر پمپ : 12 متر مکعب حداکثر آبدهی پکیج بوستر پمپ : 24 متر مکعب برق مصرفی : سه فاز گارانتی کالا : 18 ماه گارانتی شرکتی

بوستر پمپ نوید موتور WKLV32/10a موتور 20 اسب 2900 دور

177,000,000 تومان
جنس بدنه و پروانه پمپ : جدن حداکثر فشار تست پمپ : 25 بار حداکثر آبدهی هر پمپ : 10 متر مکعب حداکثر آبدهی پکیج بوستر پمپ : 20 متر مکعب برق مصرفی : سه فاز گارانتی کالا : 18 ماه گارانتی شرکتی

بوستر پمپ نوید موتور WKLV32/8 موتور 20 اسب 2900 دور

157,000,000 تومان
جنس بدنه و پروانه پمپ : جدن حداکثر فشار تست پمپ : 25 بار حداکثر آبدهی هر پمپ : 12 متر مکعب حداکثر آبدهی پکیج بوستر پمپ : 24 متر مکعب برق مصرفی : سه فاز گارانتی کالا : 18 ماه گارانتی شرکتی

بوستر پمپ نوید موتور WKLV32/7 موتور 15 اسب 2900 دور

142,000,000 تومان
جنس بدنه و پروانه پمپ : جدن حداکثر فشار تست پمپ : 25 بار حداکثر آبدهی هر پمپ : 12 متر مکعب حداکثر آبدهی پکیج بوستر پمپ : 24 متر مکعب برق مصرفی : سه فاز گارانتی کالا : 18 ماه گارانتی شرکتی

بوستر پمپ نوید موتور WKLV32/6 موتور 15 اسب 2900 دور

135,000,000 تومان
جنس بدنه و پروانه پمپ : جدن حداکثر فشار تست پمپ : 25 بار حداکثر آبدهی هر پمپ : 12 متر مکعب حداکثر آبدهی پکیج بوستر پمپ : 24 متر مکعب برق مصرفی : سه فاز گارانتی کالا : 18 ماه گارانتی شرکتی

بوستر پمپ نوید موتور WKLV32/5a موتور 10 اسب 2900 دور

120,000,000 تومان
جنس بدنه و پروانه پمپ : جدن حداکثر فشار تست پمپ : 25 بار حداکثر آبدهی هر پمپ : 10 متر مکعب حداکثر آبدهی پکیج بوستر پمپ : 20 متر مکعب برق مصرفی : سه فاز گارانتی کالا : 18 ماه گارانتی شرکتی

بوستر پمپ نوید موتور WKLV32/3a موتور 5.5 اسب 2900 دور

93,600,000 تومان
جنس بدنه و پروانه پمپ : جدن حداکثر فشار تست پمپ : 25 بار حداکثر آبدهی هر پمپ : 10 متر مکعب حداکثر آبدهی پکیج بوستر پمپ : 20 متر مکعب برق مصرفی : سه فاز گارانتی کالا : 18 ماه گارانتی شرکتی