آبرسانی

شرایط وجوب استفاده از بوستر پمپ آبرسانی

بوستر پمپ آبرسانی

شرایط وجوب استفاده از بوستر پمپ آبرسانی

شرایط وجوب استفاده از بوستر پمپ آبرسانی زمانی مطرح می شود که در طرف مصرف کننده آب با فشار و دبی مناسب جاری نشود.
بوسترپمپ تقویت کننده، فشار آب را افزایش می دهد و در بسیاری از موارد سرعت جریان را بهبود می بخشد.
پمپ تقویت کننده دارای پروانه ای در داخل است که جریان و فشار آب را افزایش می دهد.
عوامل کاهش فشار آب شامل گرانش، فاصله از منبع، فشار پائین آب شهر، سیستم های اضافی آب و مشکلات لوله کشی بوده و به تبع آن وجوب استفاده از بوستر پمپ آبرسانی مطرح می شود.

عوامل کاهش فشار آب و لزوم استفاده از بوسترپمپ

1-گرانش 

جاذبه زمین جریان آب را هدایت کرده اما در بعضی مکان ها سرعت حرکت آب را کاهش می دهد.
هرچه ارتفاعی که باید آب در آن تحویل داده شود بیشتر باشد، فشار آب کمتر می شود.
اگر آب برای تامین مصارف خانگی طبقات بالا منظور شود گرانش زمین در تلاش است آب را به سمت خود باز گرداند.
در حالی که در ساختمان های پائین تر از منبع آب ممکن است این مشکلات را تجربه نکنند.

2-فاصله از منبع 

اندازه لوله های آب و فاصله از منبع نیز بر فشار آب مصرفی تاثیر می گذارد.
اگر مصرف کننده در انتهای خط آبرسانی باشد، تا زمان رسیدن آب بر او فشار آب کم می شود.
اگر لوله های آب مصرف کننده خیلی کوچک باشد حجم آب عبوری از خط انتقال آب آن مصرف کننده نیز کمتر می شود.

3-فشار پائین آب شهر 

در بعضی از مناطق و شهرها ممکن است مصرف کننده زیر خط آبرسانی باشد در این صورت نیز فشار آب ارسالی برای مصرف کننده کاهش می یابد.

4-سیستم های اضافی آب 

مکانیزم های اضافی تصفیه آب که در شبکه های آبرسانی منطقه ای نصب شده و آب را شیرین و سالم می کند نیز ممکن است فشار آب را در سمت مصرف کننده کاهش دهد.
با وجود این عوامل و تجهیزات است که نیاز روز افزون به سیستم های آبرسانی فشار قوی مانند بوسترپمپ هر چه بیشتر احساس می شود.

5-مشکلات لوله کشی 

اگر فشار کم آب مصرف کننده نتیجه عوامل بالا باشد، ممکن است یک تقویت کننده فشار آب مشکل را حل کند.
اما اگر با گذاشتن بوستر پمپ نیز مشکل فشار آب حل نشود عیب از سیستم لوله کشی مصرف کننده می باشد.
در این شرایط نیز ممکن است سیستم لوله کشی مسدود یا مخدوش شده باشد که نیاز به بررسی دقیق توسط تکنسین مربوطه را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *